Класификация на виното

Класификацията на виното(вино) е необходима, на първо място, за да помогне на потребителите да се ориентират в огромния асортимент от винарски продукти от различни страни, региони и производители и второ за да имат тези производители ясни и еднакви правила на играта. Колкото по-строго се спазва класификацията (както например във Франция), толкова по-трудно е винопроизводителите да я следват, но толкова по-ценна е за потребителя, включително и в парично изражение. Самото разбиране на джунглата на самата класификация изисква отделни усилия.

След това ще се съсредоточим върху класификацията на вината, контролирани по качество и място на произход.

За да ви помогнем да разберете какво означават съкращенията и етикетите в различни страни ще прегледаме националните класификационни системи:

• Класификация на френските вина

• Италианска класификация на виното

• Винна класификация на Испания

• Германска класификация на виното

В европейските бутилки, пуснати на пазара през 2012 г., се използва нова система за класификация на европейските вина. Въпреки това бутилките, получени преди тази дата, няма да бъдат маркирани повторно. Следователно, етикетите с предишните обозначения все още ще се намерят на рафтовете много дълго време, особено сред френските вина, където дори след 2012 г. не бързат да изоставят системата си и да използват и двете.

Оставете коментар